glasmozaïek "Het Lam Gods"

Mail de adverteerder

Beschrijving

 

Bovenstaand mozaïek (Het Lam Gods, afmetingen circa 2 x 2 meter) komt uit onze voormalige kerk “De Schaapskooi” te Vlissingen. Dit kerkgebouw is door ons in 2015 verkocht waarbij het mozaïek door ons is verwijderd en bewaard. In Vlissingen kerken wij nu nog in één in plaats van in drie kerken Omdat wij in onze huidige monumentale kerk geen passende plaats voor dit kunstwerk hebben, stellen wij dit gratis beschikbaar aan de kerk die daarvoor belangstelling en een mooi plekje heeft.

 

 

 

Voor info kunt u contact opnemen met;

 

H(Bert) Heijstek, voorz. CvK van de Protestantse Gemeente Vlissingen

 

e-mail; hheijstek@zeelandnet.nl

 

mobiel; 06-53267450

 

 

 

 

Uitleg symboliek “Het Lam Gods”.

 

 

 

Symbolen en kleuren hebben een grote zeggingskracht. In dit glasmozaïk is daar dankbaar gebruik van gemaakt.

 

 Bruin als kleur voor het kruis en de boekenrol en blauw voor “Het Hemelse Lam”.

 

 

 

Het kruis is een teken van overwinning en midden in het kruis ziet u het bekende Christus-monogram; het "labarum"; "In dit teken zult gij overwinnen".

 

Voor het eerst gebruikt in de standaard van keizer Constantijn, de eerste Romeinse keizer die zich liet dopen.

 

 

 

 Het lam;

 

 

 

 In de kop het symbool voor het alziend oog van God. Een oog met een driehoek. De driehoek is een drie-eenheidsteken. Het gehele Lam Gods vormt een driehoek. Trek maar onzichtbare lijnen naar boven toe.

 

De grote driehoek staat iets schuin. Dit is om het overwinnende, het dynamische, het op weg zijn naar de hemel aan te geven.

 

 

 

In de hals van het lam, de alpha en de omega. "Ik ben het begin en het einde”.

 

 

 

Daaronder de duif als symbool voor vrede, reinheid en de opstijgende ziel van de mens.

 

 

 

In het middengedeelte van het Lam loopt de rivier. Het water des levens, helder als kristal. Ontspringende uit de troon en het lam. De rivier loopt dwars door de stad. De stad is Jeruzalem, bedoeld als de bruid van het Lam. De Bijbel zegt over Jeruzalem; een stad als zuiver goud met muren als diamant en poorten als parels. Onder de stad

 

12 fundamenten naar de 12 apostelen. De 1e fundering is van Jaspis, de 2e van saffier, de 3e agaat, de 4e smaragd, de 5e onyx, de 6e bloedsteen, de 7e krysoliet, de 8e aquamarijn, de 9e topaas, de 10e krysopraas, de 11e turkoois en de 12e amethist.

 

Links van de stad de levensbomen, die 12x per jaar vruchtdragen. Elke maand één keer. De bladeren brachten de volkeren genezing.

 

Nog verder naar links het teken van de eucharistieviering: de vis, het brood en de wijn.

 

 Aan de rechterkant bevindt zich nog het drie-eenheidsteken voorgesteld door 3 in elkaar gevlochten cirkels.

 

 

 

Onder het lam ziet u de boekenrol. In “de openbaringen van Johannes”, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, heeft Johannes opgeschreven wat hij in een visioen van God te zien kreeg over de eindtijd. Hij ziet God op de troon met in zijn rechterhand een verzegelde boekrol, die alleen het Lam kan openen, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels met daarin de oordelen die in de eindtijd over de aarde zullen komen.
Wanneer het Lam het eerst zegel van de boekrol opent, wordt de persoon op het witte paard een kroon gegeven, waarna hij erop uittrekt om zijn overwinning te voltooien.
Deze persoon op het witte paard is logischerwijs een afbeelding van Jezus, die als Koning lang heeft moeten wachten, tot Hem de kroon wordt gegeven als teken van ontvangen Koninkrijksmacht:

 

Bij het openen van het tweede zegel wordt de vrede van de aarde weggenomen, met als gevolg oorlogen.
Het openen van het derde zegel betekent hongersnoden.
Het vierde zegel betekent de dood van het 4e deel van de aardbewoners, door oorlogen, voedseltekorten, ziekten en door wilde beesten.
Bij het vijfde zegel is er een vervolging van christenen.
Als het zesde zegel wordt geopend, belanden we in het einde van de grote verdrukking, de grote dag van toorn of gramschap. Het begint met een grote aardbeving, de zon wordt verduisterd, de maan wordt als bloed en de sterren vallen van de hemel en elke berg wordt van zijn plaats verwijderd. En de mensen zullen radeloos van angst zijn.
Een deel van de mensheid kwam om en zij, die werden gespaard hadden witte gewaden aan, een zegel van God op hun voorhoofd en palmtakken in de hand.

 

Nadat het Lam het zevende zegel geopend had viel er een stilte in de hemel: Na deze stilte slingert een engel wat van het altaarvuur naar de aarde en er komen vanuit de troon bliksemstralen, donderslagen en een aardbeving.

 

Aanvullende Informatie

Artikelnummer km-adv-2853
Rubriek Beeldhouwwerk
Conditie Gebruikt
Prijs Type Zie omschrijving
Leeftijd 10-50 jaar

Mail de adverteerder

* Verplichte velden