Gevolg kerksluitingen

Ontkerkelijking doet zich al een aantal decennia voor in Nederland en andere Europese landen. Geloofsgemeenschappen worden kleiner en gaan samen. Dit heeft tot gevolg dat er kerkgebouwen worden afgestoten. Kerkelijke instellingen verwachten dat het aantal kerksluitingen de komende jaren nog verder zal toenemen. De aandacht is tot nu toe vooral uitgegaan naar de gevolgen voor de kerkgebouwen en de mogelijkheid deze te herbestemmen.

Inmiddels is er ook een toenemende aandacht voor de gevolgen voor het zogeheten 'roerend religieus erfgoed'. En dat lijkt terecht, want de gevolgen voor dit erfgoed zijn mogelijk groter. Immers ook bij behoud van het kerkgebouw door herbestemming, wordt roerend religieus erfgoed veelal verwijderd. (Uit: Erfgoedinspectie, 2014, Rapport Wet tot behoud van cultuurbezit en roerend religieus erfgoed).

Om met beleid het roerend religieus erfgoed een goede bestemming te geven is een handleiding beschikbaar.